Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ličartovce
ObecLičartovce

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania

Charakteristika školského klubu detí

 • Školský klub detí je súčasťou neplnoorganizovanej Základnej školy Ličartovce a je zameraný na záujmové vzdelávanie a výchovu žiakov prvého stupňa (1-4roč.).
 • Výchova v školskom klube detí nadväzuje na výchovné pôsobenie v rodine a povinnom školskom vyučovaní a toto pôsobenie podporuje tým, že plní svoje spoločensko-pedagogické poslanie a ciele. Postavenie školského klubu detí vyplýva na jednej strane z jednoty výchovno-vzdelávacích cieľov a na strane druhej z rozdielnych spôsobov, akými ich základná škola dosahuje pri vyučovaní a pri výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania.
 • Vo výchovných činnostiach sa žiaci učia odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich ušľachtilo sa zabávať, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, orientovať ich tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských záujmov. Vedie ich k samoobsluhe a učí ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti pre kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov, učiteľov, ku skrášľovaniu prostredia a okolia školy. Významnou úlohou školského klubu detí je učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia, pritom poskytuje podľa svojich možností príležitosť pripravovať sa na vyučovanie nielen ústne, ale aj písomne.

V školskom roku 2021/2022 navštevuje školský klub x detí.

Výchovno-vzdelávacie ciele:

 • výchovnými metódami odbúravať strach z nového prostredia a povinností
 • vytvoriť priateľské prostredie pre začlenenie nových členov do kolektívu
 • rešpektovať osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy
 • vhodným príkladom rozvíjať a budovať prosociálne správanie
 • využitím didaktických hier s rôznym zameraním rozvíjať zručnosti a vedomosti detí
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti
 • viesť deti k zodpovednosti a čestnosti
 • pravidelnosť a systematická príprava na vyučovanie
 • zdokonaľovať písomný a ústny prejav detí
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
 • prezentovaním prác na výstavkách v priestoroch školy zviditeľniť činnosť ŠKD (školského klubu detí) 

Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD iba na základe vyžiadania rodiča (zákonného zástupcu) osobne, alebo písomne na vlastnú zodpovednosť.  Nie telefonicky.

Platba za pobyt v ŠKD

001-2/12/2021/VZN

Článok 5 Poplatok na činnosť školského klubu detí 1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou vo výške 5,00 €. 2. Poplatok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa poplatok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Miestny rozhlas v mobile

rozhlas

Zvoz odpadu

Zvozový kalendár 2023