Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov

 22.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, oznamuje

verejnosti, že navrhovateľ, SLOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, doručil dňa 07. 06. 2022 podľa § 31 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov (ďalej len „správa o hodnotení navrhovanej činnosti“).

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bola rozoslaná na zaujatie stanoviska orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej obci a dotknutej verejnosti.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je uvedená v prílohe.

Vzhľadom na veľký rozsah dokumentácie nie je možné túto dokumentáciu vyvesiť na Úradnú tabuľu. Nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie môžete na miestnom Obecnom úrade každý deň okrem štvrtku v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. do 25.07.2022.

Verejnosť môže svoje pripomienky podávať:

-       mailom na adresu: obec@ličartovce.eu

-       osobne v písomnej forme na Obecnom úrade

-       poštou na adresu: Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Miestny rozhlas v mobile
Úradné hodiny

V zmysle vyhlášky č.227/2019 MZ SR do odvolania sú zmenené úradne hodiny:

Pondelok až Štvrtok od 6:00 hod. do 14:00 hod. 

Piatok od 6:00 hod. do 12:00 hod.

Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
Mobil:       +421 903 770 536
E-mail:      obec@licartovce.eu

Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

COVID Testovanie

Testovanie v našej obci je pozastavené


Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

Kalendár odvozu odpadu