Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Základná škola

Základné údaje

Zriaďovateľom základnej školy je obec Ličartovce. Výučbový proces je zabezpečený prvým stupňom ZŠ, ročníky 1-4.                                               

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Gáborová   

Učitelia :              Mgr. Daniela Šotíková
                             Mgr. Ladislav Radvanský, miestny farár 
Vychovávateľka: Bc. Michala Sokolová
Kontakt:               0911 337 444
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni
História školy

Od roku 1883 do roku 1931 bola v Ličartovciach Rímsko-katolícka erárna cirkevná škola. Školská budova stála v strede obce. Bola to malá stará budova nevyhovujúca pre výučbu. V roku 1931 Ministerstvo školstva a národnej osvety vyhovelo žiadosti obecného zastupiteľstva a povolilo zriadiť dvojtriednu Štátnu ľudovú školu v Ličartovciach. Bola naďalej umiestnené v starej budove, ktorá bola v roku 1934 opravená.

Pozemok na stavbu novej školy bol obci pridelený z veľkostatku Dr. D. Pillera, ktorý sa ho chcel dobrovoľne vzdať, Štátnym pozemkovým úradom na základe výnosu najvyššieho správneho súdu o výmere 2000 štvorcových siah.

Od 1.9.1944 do 1.3.1945 bola škola obsadená nemeckými vojakmi, takže výuka v tom čase bola prerušená. Počas prechodu frontu boli školské pomôcky a učebnice zničené. S vyučovaním sa začalo 1.3.1945, takže v školskom roku 1944/45 sa vyučovalo iba 4 mesiace.

Od roku 1991 pracoval na škole folklórny krúžok pod vedením manželky riaditeľa školy L. Križovenskej.

  Miestny rozhlas v mobile
  Úradné hodiny

  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

  Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
  Mobil:       +421 903 770 536
  E-mail:      obec@licartovce.eu

  Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001


  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu