Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné informácie

Prvá písomná zmienka:

Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine  z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval  istému zemanovi majetok v doline  Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom Ličartoviec.
Poloha:
Obec  leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m.n.m. na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. 
Má výhodnú dispozičnú polohu, nachádza sa v strede medzi mestami Prešov a Košice.
Kraj: Prešovský
Okres:  Prešov
Región:  Dolnotoryšský
Predvoľba:  051
Rozloha: 829 ha
Počet obyvateľov:  976
Doprava:
Občania využívajú autobusovú aj vlakovú dopravu.
Inžinierské siete:
Napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom, a.s.
Dostupný internet.
Pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov.
Obec je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu.
Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu.
Obec je celoplošne plynofikovaná.
Školstvo:
V obci sa nachádza základná a materská škola.
Cirkev:
Väčšina občanov je katolíckeho vierovyznania.  Obec má vlastnú farnosť. Rímsko-katolický kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi.
Záujmové organizácie:
V obci Ličartovce pôsobí viacero záujmových organizácii, či už v kultúrnej, športovej alebo spoločenskej oblasti. Ich členovia sa aktívne zapájajú do života v obci a úspešne reprezentujú našu obec.
Folklórny súbor ROZMARÍN
Miestný odbor Matice Slovenska
Únia žien
Zväz zdravotne postihnutých
Športový klub FC Ličartovce
Dobrovoľný hasičský zbor obce Ličartovce
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ličartovce
Obec Ličartovce spravuje:
Obecný úrad
Základnú školu 1. stupeň
Materskú školu
Školskú jedáleň
Obecný cintorín a dom smútku
Spoločný stavebný úrad
Predajne a reštaurácie:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Predajňa mäsa
Pohostinstvo
Reštaurácia Licardi
Sociálne služby:
Centrum sociálnych služieb Clementia
Denný stacionár sv.Martin, n.o.
Firmy:
V intraviláne obce sa nachádzajú prevádzky firiem:
Remoza, s.r.o. Ličartovce
Jafholz, s.r.o.
Korida group, s.r.o.
Scania Slovakia, s.r.o.
  Miestny rozhlas v mobile
  Úradné hodiny

  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

  Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
  Mobil:       +421 903 770 536
  E-mail:      obec@licartovce.eu

  Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001


  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu