Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné informácie

Prvá písomná zmienka:

Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine  z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval  istému zemanovi majetok v doline  Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom Ličartoviec.
Poloha:
Obec  leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m.n.m. na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. 
Má výhodnú dispozičnú polohu, nachádza sa v strede medzi mestami Prešov a Košice.
Kraj: Prešovský
Okres:  Prešov
Región:  Dolnotoryšský
Predvoľba:  051
Rozloha: 829 ha
Počet obyvateľov:  976
Doprava:
Občania využívajú autobusovú aj vlakovú dopravu.
Inžinierské siete:
Napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom, a.s.
Dostupný internet.
Pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov.
Obec je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu.
Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu.
Obec je celoplošne plynofikovaná.
Školstvo:
V obci sa nachádza základná a materská škola.
Cirkev:
Väčšina občanov je katolíckeho vierovyznania.  Obec má vlastnú farnosť. Rímsko-katolický kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi.
Záujmové organizácie:
V obci Ličartovce pôsobí viacero záujmových organizácii, či už v kultúrnej, športovej alebo spoločenskej oblasti. Ich členovia sa aktívne zapájajú do života v obci a úspešne reprezentujú našu obec.
Folklórny súbor ROZMARÍN
Matica Slovenska
Únia žien
Zväz zdravotne postihnutých
Športový klub FC Ličartovce
Dobrovoľný hasičský zbor obce Ličartovce
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ličartovce
Obec Ličartovce spravuje:
Obecný úrad
Základnú školu 1. stupeň
Materskú školu
Školskú jedáleň
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Obecný cintorín a dom smútku
Spoločný stavebný úrad
Predajne a reštaurácie:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Predajňa mäsa
Pohostinstvo
Reštaurácia Licardi
Sociálne služby:
Centrum sociálnych služieb Clementia
Denný stacionár sv.Martin, n.o.
Firmy:
V intraviláne obce sa nachádzajú prevádzky firiem:
Remoza, s.r.o. Ličartovce
GloboPlastt, s.r.o.
Jafholz, s.r.o.
Korida group, s.r.o.
Scania Slovakia, s.r.o.
  Miestny rozhlas v mobile
  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

  Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
  Mobil:       +421 903 770 536
  E-mail:      obec@licartovce.eu

  Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

  COVID Testovanie

  Testovanie v našej obci je pozastavené


  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu