Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školská jedáleň


Zamestnanci školskej jedálne:
  • vedúca - Bc.Danka Kišidayová
  • hlavná kuchárka – Magdaléna Adzimová
  • pomocná kuchárka – Jana Vargová  

Kontakt:

  • mobil:  0948 789 463
  • e-mail: jedalen@licartovce.eu

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Jedálny lístok si môžete pozrieť ak kliknete na logo:

  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň. Výnimka je v pondelok do 8.00 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Poplatky za stravu
Stravníci Desiata Obed Olovrant Spolu Réžia

Doplatok 

Stravná jednotka / deň

Materská škola 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54€ 0,10 € 1,64 €
Základná škola 0 € 1,21€ 0 € 1,21 € 0,10 € 1,31 €

Platba stravného je  možná cez  - Internetbanking

                                                    -  Trvalý príkaz

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby:

IBAN:SK59 0200 0000 0016 5940 7858

  Ďakujem                                                                                          VŠJ Bc.Danka Kišidayová

Miestny rozhlas v mobile
Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
Mobil:       +421 903 770 536
E-mail:      obec@licartovce.eu

Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001


Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

Kalendár odvozu odpadu