Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školská jedáleň


Zamestnanci školskej jedálne:
 • vedúca - Bc.Danka Kišidayová
 • hlavná kuchárka – Magdaléna Adzimová
 • pomocná kuchárka – Jana Vargová  

Kontakt:

 • mobil:  0948 789 463
 • e-mail: jedalen@licartovce.eu

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Výnimka je v pondelok do 8.00 hod.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

MŠ-bez dotácie na stravu    

 • mesačná záloha-celodenná strava   20 dní x 1,5€ =30€
 • mesačná záloha bez olovrantu        20 dní x1,26€=25,20€

MŠ-s dotáciou na stravu       

 • mesačná celodenná strava                20 dní x 0,3€ =6€
 • mesačná záloha bez olovrantu          20 dní x 0,06 =1,20€

ZŠ s dotáciou                          

 • mesačná záloha                                 20 dní x 0,00 = 0€

Platba stravného je  možná cez -        Internetbanking

                                                            Trvalý príkaz

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby: IBAN:SK59 0200 0000 0016 5940 7858

  Ďakujem                                                                                          VŠJ Bc.Danka Kišidayová

  Miestny rozhlas v mobile
  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
  Mobil:       +421 903 770 536
  E-mail:      obec.licartovce@gmail.com

  Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

  COVID Testovanie

  Testovanie v našej obci je pozastavené


  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu