Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školská jedáleň


Zamestnanci školskej jedálne:
  • vedúca - Bc.Danka Kišidayová
  • hlavná kuchárka – Magdaléna Adzimová
  • pomocná kuchárka – Jana Vargová  

Kontakt:

  • mobil:  0948 789 463
  • e-mail: jedalen@licartovce.eu

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Jedálny lístok si môžete pozrieť ak kliknete na logo:

  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Výnimka je v pondelok do 8.00 hod.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Poplatky za stravu
Stravníci Desiata Obed Olovrant Spolu Réžia

Doplatok 

Stravná jednotka / deň

Materská škola 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 0,05 € 1,50 €
Základná škola 0 € 1,15 € 0 € 1,15 € 0,05 € 1,20 €

Platba stravného je  možná cez  - Internetbanking

                                                    -  Trvalý príkaz

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby:

IBAN:SK59 0200 0000 0016 5940 7858

  Ďakujem                                                                                          VŠJ Bc.Danka Kišidayová

Miestny rozhlas v mobile
Úradné hodiny

V zmysle vyhlášky č.227/2019 MZ SR do odvolania sú zmenené úradne hodiny:

Pondelok až Štvrtok od 6:00 hod. do 14:00 hod. 

Piatok od 6:00 hod. do 12:00 hod.

Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
Mobil:       +421 903 770 536
E-mail:      obec@licartovce.eu

Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

COVID Testovanie

Testovanie v našej obci je pozastavené


Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

Kalendár odvozu odpadu