Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školská jedáleň


Zamestnanci školskej jedálne:
 • vedúca - Bc.Danka Kišidayová
 • hlavná kuchárka – Magdaléna Adzimová
 • pomocná kuchárka – Jana Vargová  

Kontakt:

 • mobil:  0948 789 463
 • e-mail: jedalen@licartovce.eu

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Výnimka je v pondelok do 8.00 hod.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

MŠ-bez dotácie na stravu    

 • mesačná záloha-celodenná strava   20 dní x 1,5€ =30€
 • mesačná záloha bez olovrantu        20 dní x1,26€=25,20€

MŠ-s dotáciou na stravu       

 • mesačná celodenná strava                20 dní x 0,3€ =6€
 • mesačná záloha bez olovrantu          20 dní x 0,06 =1,20€

ZŠ s dotáciou                          

 • mesačná záloha                                 20 dní x 0,00 = 0€

Platba stravného je  možná cez -        Internetbanking

                                                            Trvalý príkaz

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby: IBAN:SK59 0200 0000 0016 5940 7858

  Ďakujem                                                                                          VŠJ Bc.Danka Kišidayová

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30


  COVID Testovanie

  14.5.2021
  17:00 hod. - 19:30 hod.

  Úradné hodiny počas núdzového stavu:

  Úradné hodiny počas núdzového stavu:

  Pondelok:         7.30 hod.   -   11.00 hod.

  Uorok:               7.30 hod.   -   11.00 hod.

  Streda:              7.30 hod.   -   11.00 hod.

  Štvrtok:              Nestránkový deň

  Piatok:               7.30 hod.   -   11.00 hod.

  Počas núdzového stavu je obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V súrnych prípadoch (napr. overenie podpisu, listiny a pod.) vopred zavolajte na t.č. 051/7931 723 alebo na mobil č. 0948 770 536.  Všetko, čo sa dá, vybavíme telefonický alebo mailom, alebo využite schránku umiestnenú pri vchodových dverách do budovy. Od občanov vyžadujeme negatívny výsledok testu na Covid-19.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Tel. číslo: +421 51 793 17 23
  Mobil: +421 903 770 536
  E-mail: obec.licartovce@gmail.com

  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu