Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školská jedáleň

                                            OZNAM

Od 1.1.2023 je zmena stravného podľa schváleného VZN 02/12/2022 z dôvodu zvyšovania finančných pásiem A,B, schválené Ministerstvom  Školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výška poplatku je nasledovná:

Bežné stravovanie

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na režijné náklady

Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

MŠ celodenná

0,50 €

1,20€

0,40 €

0,10 €

   2,20 €

ZŠ 1.stupeň

--

1,70 €

--

0,10 €

   1,80 €

Zamestnanci školskej jedálne:
 • vedúca - Bc.Danka Kišidayová
 • hlavná kuchárka – Magdaléna Adzimová
 • pomocná kuchárka – Jana Vargová  

Kontakt:

 • mobil: 0940 949 518
 • e-mail: jedalen@licartovce.eu

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Jedálny lístok si môžete pozrieť ak kliknete na logo:

  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň. Výnimka je v pondelok do 8.00 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Platba stravného je  možná cez  - Internetbanking

                                                    -  Trvalý príkaz

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby:

IBAN:SK59 0200 0000 0016 5940 7858

  Ďakujem                                                                                          VŠJ Bc.Danka Kišidayová

  Miestny rozhlas v mobile
  Úradné hodiny

  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok Nestránkový deň
  Piatok 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

  Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

  Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
  Mobil:       +421 903 770 536
  E-mail:      obec@licartovce.eu

  Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001


  Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

  Kalendár odvozu odpadu