Ličartovce
oficiálne strány obce

Zmluvy

Dátum zverejneniaZmluva / číslo zmluvyCenaZmluvné strany
20.08.2019 Výroba dreveného erbu obce Ličartovce
Zmluva o dielo
500.00Juraj Antoňák
Obec Ličartovce
23.07.2019 Realizácia prác "Údržba a oprava interiérových priestorov v MŠ Ličartovce"
Zmluva o dielo
9637.04Apicolor s.r.o.
Obec Ličartovce
22.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
4/2019
500.00Miestny odbor Matice slovenskej, Ličartovce
Obec Ličartovce
18.07.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Národný bezpečnostný úrad
Obec Ličartovce
17.07.2019 Zmluva o reklame
Zmluva o reklame
120.00Profesionálny register s.r.o.
Obec Ličartovce
17.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
3888.00Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Obec Ličartovce
11.07.2019 Traktor NEW HOLLAND T4.55 a vlečka Molčik EDK 3000
24/2019
41040.00AGROTEC Slovensko s.r.o.
Obec Ličartovce
09.07.2019 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce
074PO220314
143658.69Pôdohospodárska platobná agentúra
Obec Ličartovce
02.07.2019 Leasing traktora NEW HOLLAND T4.55
SK-FL-00713-0619
Deutch Leasing Slovakia, spol.s.r.o.
Obec Ličartovce
02.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
-
5000.00Športový klub FC Ličartovce
Obec Ličartovce
01.07.2019 Vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany Obce Ličartovce
-
120.00ATH – PO Trade s.r.o.
Obec Ličartovce
01.07.2019 Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, BOZP, zdravé pracovné a životné podmienky.
-
192.00ATH – PO Trade s.r.o.
Obec Ličartovce
24.06.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
-
200.00Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Obec Ličartovce
24.06.2019 Zhotoviť a odovzdať dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľného času
-
196764.54ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
Obec Ličartovce
31.05.2019 Zmluva o dielo "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce"
149637.89Alvest Mont Middle East s.r.o.
Obec Ličartovce
13.05.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby
-
250.00JUDr. Lýdia Farbakyová
Obec Ličartovce
13.05.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
-
Národný bezpečnostný úrad
Obec Ličartovce
25.04.2019 Príkazník zabezpečí ubytovanie, večeru a raňajky pre príkazníka na 30. sneme ZMOS.
-
0.00Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Obec Ličartovce
05.04.2019 Poskytnutie NFP na realizáciu projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce
178838.89Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Obec Ličartovce
26.02.2019 Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu.
120.00Profesionálny register s.r.o.
Obec Ličartovce
21.02.2019 Práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ličartovce
-
850.00Ing. Iveta Sabaková
Obec Ličartovce
19.02.2019 Zhotovenie a dodanie Územného plánu obce Ličartovce - ZMENY A DOPLNKY č. 1
4860.00Invest Leasing, s.r.o.
Obec Ličartovce
06.02.2019 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy.
800.00Ing. Peter Kobzoš
Obec Ličartovce
11.01.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
65.12Obec Kysak
Obec Ličartovce
08.01.2019 Zmluv a o dodávke plynu
Magna energia a.s.
Obec Ličartovce
23.10.2018 Stavebné práce na stavbe "Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Ličartovce
49329.60NESS IMEX s.r.o.
Obec Ličartovce
01.10.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
49329.60Pôdohospodárska platobná agentúra
Obec Ličartovce
13.09.2018 Poskytnutie finančnej dotácie na odstránenie havarijného stavu podlahovej krytiny v kostole
5000.00Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Ličartovce
Obec Ličartovce
17.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2018
3500.00Športový klub FC Ličartovce
Obec Ličartovce
04.07.2018 dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Energie2, a.s.
Obec Ličartovce
      strana 2 z 4      

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00