Ličartovce
oficiálne strány obce

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce: Ing. Mária Ščepitová
   
Štatutár obce: Ing. Mária Ščepitová
   
Zástupca starostu: Pavol Jurko
   
Poslanci: Mgr. Mária Tóthová
Katarína Sokolová
Marek Žolko
Kamil Kollarčík
Ing. Andrej Tomáš
Ing. Stanislav Švihura
   
Pracovníčky OcU: Ing. Lenka Štofková
Ing. Alena Švihurová
Adriána Stopková
   
Hlavný kontrolór: Ing., Mgr. Veronika Baranová
   
Finančná, majetková Kamil Kollarčík, predseda komisie
a komisia pre Mgr. Mária Tóthová, členka
rozpočet: Katarína Sokolová, členka
   
Komisia pre výstavbu, Ing. Andrej Tomáš, predseda komisie
územné plánovanie Ing. Stanislav Švihura, člen
rozvoj a životné Štefan Surgent, člen
prostredie: Róbert Krajňák, člen
  Eduard Sabol, člen
   
Komisia pre ochranu Marek Žolko, predseda komisie
verejného poriadku, Pavol Jurko, člen
a podnetov občanov: Mgr. Jozef Čekan, člen                            
  Jozef Kmec, člen
  Vladimír Hrabovecký, člen
   
Komisia pre kultúru Katarína Sokolová, predsedníčka komisie
šport, školstvo Tatiána Velebírová, členka
a sociálne veci: Ing. Stanislav Švihura, člen
  Mgr. Marek Fatľa, člen
  Marek Žolko, člen
  Slávka Sabolová, členka
  Michala Sokolová, členka
   
Komisia pre ochranu Marek Žolko, predseda komisie
verejného záujmu: Ing. Andrej Tomáš, člen
  Pavol Jurko, člen

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Pondelok:   07:30 - 15:30
Utorok:   07:30 - 15:30
Streda:   07:30 - 17:00
Štvrtok:   07:30 - 15:30
Piatok:   07:30 - 12:00