Ličartovce
oficiálne strány obce

Október - mesiac úcty k starším

Z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sme pre Vás, milí dôchodcovia

pripravili spoločenské posedenie, ktoré sa bude konať 25.10.2019
o 15.00 hod. v Kultúrnom dome.
Slávnostnú chvíľu Vám spríjemní malé občerstvenie, darček
a ľudová hudba.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Starostka obce a zamestnanci obecného úradu.

Kompostovanie orechového lístia

Prinášame Vám článok k problematike kompostovania orechového lístia.
Článok (pdf)