Ličartovce
oficiálne strány obce

Prehlásenie o prístupnosti

Tvorca tejto internetovej stránky (Sentia Finance s.r.o.) vyhlasuje, že bola vytvorená s ohľadom na dnes dostupné metodiky a štandardy zaoberajúce sa prístupnosťou na web (napr. WCAG 2.0).
Prehliadanie stránok je dostupné aj používateľom so zdravotným postihnutím. Pokiaľ narazíte na prekážku v používaní stránky, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.
Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) - vzhľad stránky a jej funkčnosť sú podriadené možnostiam hendikepovaných používateľov. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Výnimky

Obec Ličartovce si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy  pri niektorých ďalších zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.
Obec Ličartovce si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Autorské práva

Spoločnosť Sentia Finance, s.r.o. vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z.  o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia použitým na prevádzku stránky.

Webové sídlo

Súčasné webové sídlo bolo spustené dňa 1.9.2019.

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obec Ličartovce
Telefón: 051/7498161
e-mail: obec.licartovce@gmail.com
web: www.licartovce.eu

Kontakt na technického prevádzkovateľa

Sentia Finance, s.r.o.
Dunajská 10, 04001 Košice
Telefón:+421 2 222 111 22
e-mail: info@sentia.sk

Vyhlásenie poskytovateľa webových stránok

Tieto webové stránky sú prevádzkované obcou ličartovce. Webové stránky využívajú redakčný systém, ktorý je poskytovaný spoločnosťou Sentia Finance, s.r.o.
Správcom všetkého obsahu je obec Ličartovce, so sídlom Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok poskytované, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.
Prostredníctvom registračného formulára udeľuje návštevník webových stránok správcovi obsahu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V registračnom formulári je stanovený účel, rozsah spracovávaných osobných údajov a doba platnosti súhlasu. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii návštevník poskytuje dobrovoľne. Návštevník webových stránok má možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Prevádzkovateľ redakčného systému, spoločnosť Sentia Finance s.r.o., ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00